Υπολογίστε

Είστε στο σωστό βάρος για το ύψος σας; Πόσες θερμίδες πρέπει να λαμβάνετε την ημέρα για να συντηρήσετε το βάρος που έχετε;