Είναι τα βιολογικά προϊόντα πιο θρεπτικά από τα συμβατικά;

Είναι τα βιολογικά προϊόντα πιο θρεπτικά από τα συμβατικά;

O όρος “βιολογικό” αναφέρεται στον τρόπο παραγωγής των τροφίμων και όχι απαραίτητα στην θρεπτική αξία τους. Η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί φυσικές μεθόδους καλλιέργειας που αποκλείουν τη χρήση γονιδιακά τροποποιημένων οργανισμών, …